Annonse
00:22 - 31. juli 2015

Suksessnøkkelen

Hvordan kan vi best lykkes i sosiale grupper? En dataturnering har gitt oss svar.

Jo mere vi gjør sammen: Ny forskning viser at du må samarbeide med andre hvis du vil bli en sosial stjerne. Disse japanske jentene så ut til å ha forstått samarbeidets signifikans allerede i 1925. Foto: Fox Photos/Getty Images
Annonse

Vi lever en stor del av livet innenfor sosiale grupper som familier, vennegjenger, kollegafellesskap og nabolag. Men hva er den mest effektive måten å lykkes på – få gjennomslag for sine interesser – i slike grupper? I en av etterkrigstidens viktigste og mest siterte samfunnsvitenskapelige studier arrangerte Robert Axelrod en dataturnering for å finne det ut.

Axelrod tok utgangspunkt i to typiske trekk ved sosiale grupper: For det første at de består av personer som kjenner hverandre og samhandler med hverandre over lengre tid, og for det andre at alle involverte tjener på å samarbeide, men at hver enkelt tjener enda mer på – og derfor kjenner seg fristet til – å være gratispassasjer.

Axelrod sendte deretter ut følgende utfordring til en rekke kolleger og andre: Hvilken strategi ville de velge i en slik situasjon? Han laget så en dataturnering hvor alle de innsendte strategiene konkurrerte mot hverandre under litt varierende betingelser.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Enhver by med respekt for seg selv skal bli en smartby.»