00:58 - 10. juli 2015

Spill levende

Felemusikk fra nord og sør fremført med trøkk og frihet.

Nybrott: Susanne Lundeng har gjort en gedigen innsats for gjenreisningen av folkemusikken i Nordland, både som innsamler og musiker. ⇥⇥Foto: Guri Dahl
Annonse