00:43 - 10. juli 2015

Sensasjonen og oppvasken

Jeg var en politiker som Norge ikke trengte, mente noen. Men hvem skal kunne stille disse spørsmålene om ikke politikerne kan?

Illustrasjon: Espen Friberg / Yokoland
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»