Annonse
00:22 - 10. juli 2015

Rettsprinsippet snudd på hodet

Annonse
Rettsprinsippet beskytter ikke offeret, derimot forbryteren.

Lars Smith gjentar i Morgenbladet 3. juli misoppfatningen om at rettsprinsippet skal beskytte den svake part i rettskonflikter. Rettsprinsippet beskytter ikke offeret, derimot forbryteren. En humanistisk rettspraksis ser det som det viktigste ikke å dømme uskyldige, og aksepterer derfor at flere forbrytere urettmessig fritas for rettsansvar.

I likhet med forskningen er rettsvesenet opptatt av å beskytte oss mot type én-feil (feilaktig bekreftelse), og stiller svakere krav til beskyttelse mot type to-feil (feilaktig avkreftelse). Derfor aksepterer vi i forskningen som regel inntil 20 prosent risiko for type to-feil (statistisk styrke på 80 prosent), mens vi bare tillater fem prosent risiko for type én-feil (statistisk signifikans eller såkalt p-verdi).

I terapien er det omvendt: Det vil være antiterapeutisk ikke å feste lit til den nødstedte og krenkede. Derfor er det en potensiell fare for rettssikkerheten at sakkyndige med bakgrunn i terapiprofesjonene får for stor innflytelse i rettssystemet. Farene for å prioritere gardering mot type to-feil representerer en fare for rettssikkerheten, og øker farene for justismord.

 

Eivind Meland

Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Mer fra Debatt