00:48 - 31. juli 2015

Myten om den late grekeren

Mye står på spill når skylden for Hellas-krisen skal fordeles, skriver Anja Sletteland. 

Illustrasjon: Espen Friberg/Yokoland

Jeg vet ikke hvor mange avisartikler jeg har sett de siste årene som «knuser myten» om at grekerne er late. Som trekker frem statistikk for å motbevise påstander som at de jobber for få timer eller at pensjonsalderen er for lav. Hvorfor får det tilsynelatende enkle spørsmålet om grekernes arbeidsmoral så mye oppmerksomhet, og hvorfor vekker det så mye følelser? Jo, fordi «latskapsmyten» utgjør en symbolsk skanse i en mye større kamp, der mangelen på felles spilleregler fører til kollektiv handlingslammelse.

I debatten om Hellas-krisen kjemper minst tre diskurser om definisjonsmakten. Den ene legger det meste av skylden på Hellas, og peker på faktorer som korrupsjon, høye offentlige utgifter og økonomisk overoptimisme som følge av medlemskapet i eurosonen fra 2001. Eller at grekerne er spesielt late eller udugelige, som noen hevder.

 

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»