Annonse
00:10 - 17. juli 2015

Mennesket, en historie om tillit

Tillit er vår fremste sosiale kapital, skriver Dag O. Hessen.

Illustrasjon: Espen Friberg/ Yokoland
Annonse

I samfunnsvitenskapen har «den norske modellen» tillit både som sentral forutsetning og sentral gevinst. Tillit er et så åpenbart gode både for individ og samfunn at det omfavnes fra hver sin side av både Agenda og Civita. Mennesket er utviklet som sosiale individer der tillit og gjensidighet er grunnleggende både for vår suksess som art, og for menneskelige adelsmerker som empati og normativ moral. Små, oversiktlige samfunn, likhet og fellesskap fremmer tillit mellom individer, men økende befolkning og kompleksitet forutsetter også en annen type tillit. Tillit til guder, nasjoner, penger – ja, selve systemet.

For 70 000 år siden var Homo sapiens et ubetydelig dyr som hadde nok med sin daglige kamp for overlevelse i et hjørne av Afrika. Siden da har vi tatt verden i besittelse og transformerer nå hele planeten. Hvordan kunne dette skje? Noe av nøkkelen er vårt helt spesielle talent for å bygge imaginære nettverk, som igjen forutsetter tillit. I Sapiens. A brief history of humankind, et gedigent sveip over hele menneskets historie, lar historikeren Yuval Noah Harari dette være det bærende argument. Overblikket er som en vellykket krysning av Jared Diamonds Guns, Germs and Steel og Eric Hobsbawms monumentale The Age of Extremes: The Short Twentieth Century. Men der Diamond peker på naturgrunnlaget og Hobsbawm går mer i detalj på den nyere historien, har altså Harari sin tese om mentale byggverk som kulturens lim. Den unisont kritikerroste boken som kom ut tidligere i år — allerede oversatt til 30 språk — gir et av disse sjeldne ørneblikkene over historiens store linjer.

 

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse