00:00 - 03. juli 2015

Mediene hermer mindre

Det er skadelig for demokratiet om mediene blir for mangfoldige, skriver Aslak Bonde.

Illustrasjon: Marvin Halleraker, www.marvin.no

Rett etter sommerferien skal Stortingets kontrollkomité holde enda en høring om de såkalte Nigeria-båtene. Dagbladet kunne i midten av juni dokumentere at forsvarsledelsen i den første høringen ikke fortalte sannheten, og da hadde ikke kontrollkomiteen annet valg enn å kalle forsvarsministeren inn på teppet på nytt.

 

Det har neppe skjedd før at kontrollpolitikerne på Stortinget har brukt et halvt år på å avdekke ett saksforhold. Derfor er det grunn til å tro at den neste høringen blir dekket av flere medier enn Dagbladet. Forrige gang det var høring, var de andre mediene opptatt av Syria-flyktningene.

Annonse