00:48 - 17. juli 2015

Landskapets dynamikk

Hvor langt har vi kommet etter hundre års forskning på landskapsendringer?

Furer og flater: I området omkring Gardermoen ble landet dekket av sand og leire etter at den siste istiden slapp taket for ti tusen år siden. I etterkant er det opprinnelige, flate terrenget blitt gravd ut av rennende vann i et intrikat mønster. ⇥Foto: Kai Jensen/NTB scanpix

Noen hadde hugget ned skogen. Vridde grener, fortsatt vårgrønne, stakk opp av søla. Skogsmaskinene hadde etterlatt seg dype spor og sår i det bratte terrenget. Flisete stokker lå stablet her og der. Jeg bar terrengsykkelen over den ødelagte stien, forbannet vandalene. Men irritasjonen over ødeleggelsene forsvant, for den tette skogen som nå var borte, skjulte en bratt dal, et juv eller ravine, jeg var ikke helt sikker på hva jeg skulle kalle dette landskapet. Dalbunnen var dekket av et tykt lag leire som lå langs sidene, opp mot de bratte partiene med granitt. I bunnen av dalen: en bekk. Og her kommer det interessante: Leiregrunnen var full av små, rundede rygger og skarpe søkk, kanskje ti meter brede, både ned mot bekken i midten og videre nedover mot hoveddalen et stykke unna.

 

I artikkelen «The convexity of hilltops» fra 1909 ga den amerikanske geologen Grove Karl Gilbert en forklaring som kan brukes til å forstå slike landskap. Modne landskap, der berggrunnen er dekket av tykke leire- og jordlag, utvikler seg i et samspill mellom to prosesser, poengterte han. Rennende vann graver seg ned i bakken og skaper søkk og konkave landformer. På åsryggene, derimot, flytter leirpartiklene seg gradvis og sakte av en prosess som kalles «creep», eller «kryp» på norsk. Gilbert forklarte at kryp oppstår under utvidelse og sammentrekning forårsaket av for eksempel frysing og tining, oppvarming og avkjøling, fukting og tørring. Resultatet er konvekse landformer, altså åsrygger. Et sted mellom toppen og bunnen av åsen, i grenseområdet for det konvekse og det konkave, møtes kryp og rennende vann som likeverdige.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»