00:58 - 17. juli 2015

Kulturminnenes realpolitikk

IS finansierer terror ved å selge kulturminner, og kulturarvekspertene slår alarm etter at de erobret oldtidsbyen Palmyra. IS’ spektakulære ødeleggelses­filmer er bare toppen av isfjellet.

Alarm: Oldtidsbyen Palmyra i Syria, 2006. Byen er nå under IS’ kontroll. Kombinasjonen av nettbasert salg og migrasjonsnettverk gjør det utrolig vanskelig å stoppe ulovlig kulturminnehandel på tvers av landegrensene. Ekspertene Morgenbladet har snakket med, forteller at salg fra konfliktsoner til vestlige markeder ofte skjer uten mellommenn. Turister i Tyrkia kan også bestille objekter, som så blir stålet på andre siden av grensen. FOTO: JANELLE RYAN
Annonse