00:57 - 31. juli 2015

- Fremstår underlig

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) skal ikke lenger studere norske fremmedkrigere i Syria og Irak.

– Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) gir opp å studere norske fremmedkrigere i Syria og Irak fordi Datatilsynet ikke vil unnta FFI fra plikten til å informere forskningsobjektene om at de blir forsket på. Hva synes du om det?

– Det er et vedtak som jeg må ta til etterretning og forholde meg til, men jeg mener at vi som politikere da må vurdere om regelverket er fornuftig innrettet. Dette er jo snakk om informasjon som fra før er offentlig tilgjengelig og som skal systematiseres for å gi politikerne best mulig beslutningsgrunnlag. Jeg kommer nå til å ta kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, som er medansvarlig for dette regelverket, for å se om det fungerer godt nok.

Vil du gå inn for en endring i loven?

– Jeg vil ta kontakt med min statsrådskollega for å drøfte den situasjonen, så må vi se hva som kommer ut av disse samtalene.

Hva er magefølelsen?

– I regjeringen har vi svært god dialog om vanskelig politiske spørsmål, og her er det mange sider. Jeg snakker som oppdragsgiver i denne saken; vi har bedt om dette forskningsprosjektet. Jeg er opptatt av at vi skal få tilgang til den kunnskapen vi trenger for å ta de grepene vi må ta for å hindre rekrutteringen av Syria-farere. Men jeg konkluderer ikke før vi har en dialog om det.

Datatilsynet sier at vesensforskjellen for personvernet ligger i at det her er forskere som vil produsere kunnskap gjennom å sette sammen informasjon. Da hjelper det ikke at informasjonen er åpent tilgjengelig. Hva tenker du om det synet?

Jeg er tydelig på ikke å skulle sette meg til doms over deres saksbehandling. Men som politiker er jeg opptatt av at vi ser på regelverksutviklingen, nettopp med tanke på det du sier der – hva er personvernforskjellen her? Informasjonen som allerede er offentlig tilgjengelig, er kanskje ofte bare et googlesøk unna. At ikke vi kan benytte det til forskning, fremstår som litt underlig i mine øyne.

Er det ironisk at Datatilsynet kan sette så snevre rammer for virket til en forsker, fordi det er offentlig, mens vi vet fint lite om informasjonstilfanget til Etterretningen?

– Det synes jeg ikke er sammenlignbare størrelser i det hele tatt. Når vi har utlyst dette forskningsoppdraget, er målet å forebygge slike radikaliseringsprossesser gjennom å forstå dem bedre. Sikkerhetstjenesten arbeider med noe helt annet.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
ffi
Annonse

«Det som virker i statsvitenskap, virker ikke nødvendigvis i antropologi.»