10:03 - 03. juli 2015

Bør Høyesterett politiseres?

– Norsk høyesterett er åpent erklært som et politisk organ. Dette er uhyre radikalt.

– I boken om Høyesteretts historie tar du til orde for noen av sakene som i dag behandles i Høyesterett, heller bør avgjøres av politisk utnevnte dommere. Hvorfor det?

–  Norsk høyesterett er åpent erklært som et politisk organ. Dette er uhyre radikalt, nesten unikt, i Europa, men betyr bare at vi er ærlige om at alle saker som når Høyesterett, har en politisk dimensjon – de havner jo der nettopp fordi svaret ikke gir seg selv. Vi kan kalle dette domspolitikk. Men noen få ganger i året møtes retten i såkalt storkammer eller plenum for å behandle saker som er særlig vanskelige og viktige. Disse sakene er politiske langt utover det domspolitiske. Her bestemmes saker som like gjerne kunne blitt avgjort i Stortinget.

– Og det er en uting?

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»