00:00 - 17. juli 2015

Hva Norge kan gjøre for EU

Norge har interesse av at EU ­krangler mindre. Hva kunne vi ha gjort for å fremme den interessen, spør Aslak Bonde.

Når det oppstår en krise et eller annet sted i verden, hender det titt og ofte at den norske utenriksministeren blir spurt hva Norge kan gjøre. Kanskje vi kan megle, slik vi suksessfullt har gjort i tre år mellom Farc-geriljaen og regjeringen i Colombia. (En avtale ble undertegnet sist helg.) Eller vi kan stille med penger og lede giverlandsgrupper, slik vi gjør for Palestina. Eller vi kan trå til med såkalt kapasitetsbygging – det innebærer at vi hjelper andre land til å utvikle sin egen forvaltning og demokratiske ­institusjoner.

 

Ingen spør noen gang en norsk utenriksminister om hva vi kan gjøre for å hjelpe EU. Selvfølgelig ikke. De er store. Vi er små. EU-landene har mye mer ressurser, og det ville vært direkte uhøflig av oss bare å antyde at de trengte hjelp.

Annonse