15:07 - 06. januar 2012

Humanister i knipe

Flere humanistiske fag og emner blir trolig nedlagt ved NTNU i Trondheim.

Universitetene i Stavanger og Tromsø har allerede kuttet tysk og fransk.

HF i Oslo krymper: Pensjonerte professorer blir ikke erstattet og fagområder utarmes.

 

Illustrasjon: Ellen Lande Gossner

TRONDHEIM

Faget allmenn lingvistikk nedlegges fra og med 2013. Det samme gjør kristendoms- religions- og livssynskunnskap (KRL) og studieprogrammet for språklig kommunikasjon. Også emnene Italiensk, japansk og kinesisk nedlegges. I tillegg ryker mastergradutdannelsen i Kunstkritikk og kulturformidling. På toppen av dette kommer at en ledig stilling i religionsvitenskap trekkes tilbake og at filosofi barberes med to stillinger. Dette er innholdet i kuttforslagene ledelsen ved Det humanistiske fakultet ved NTNU nylig sendte ut på høring hos instituttene. Her fremgår det også at Kultur- og kjønnsstudier foreløpig opprettholdes gjennom to opptak i 2012 og 2013. Søkertallene på master er her «relativt gode», «men få studenter har møtt på studiene de to siste årene».

– Vi mister studenter, får derfor mindre penger og blir dermed tvunget til å kutte i tilbudet, oppsummerer dekan Kathrine Skretting overfor Morgenbladet.

Annonse