14:52 - 15. desember 2011

Mann over bord

Menn som faller utenfor, retter sinnet mot feministstaten.

Annonse