04:00 - 19. august 2011

Eurabiske vers

Konspirasjonsteorien om Eurabia har gjort islamfiendtlighet mer spiselig, og fått amerikanere til å frykte at Europas fremtid er muslimsk.

Historisk inspirasjon: Historiske bilder og amatørmessig photoshop står side om side i anti-jihadistenes univers. Her: Carl von Steubens Slaget ved Poitiers (1834). Slaget ble utspilt i 732 og årstallet spilte en stor rolle i Anders Behring Breiviks såkalte manifest, fordi frankerne beseiret den islamske hæren.

I oktober 2007 står den vevre eldre kvinnen Gisele Littman, best kjent under pseudonymet Bat Ye’or, foran forsamlingen under Counterjihad-konferansen i Brussel for å dele sin europeiske dystopi.

«I 40 år har Eurabia bygd sine nettverk, sine finanser, sin hegemoniske makt over media, universitetene, kulturen og folks sinn,» sier hun til forsamlingen.

I salen sitter bloggere og politikere fra den gryende transatlantiske kontra-jihadist-bevegelsen. De lytter til kvinnen som regnes som bevegelsens fremste ideolog. Ye’or er oppfinner av Eurabia-teorien og gudmor til Eurabia-litteraturen.

Annonse