04:00 - 08. juli 2011

Folkerettens utilstrekkelighet

Det er bare to måter domstolen kan bidra med fred i Libya.

Dilemma: Sjefsaktor for Den internasjonale domstolen i Haag, Luis Moreno-Ocampo har et problem med at ingen kan bringe Gaddafi til Haag. Foto:Mario Tama/Getty Images

Arrestordren fra den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) er klar, og krigen i Libya har fått en fasit ? Gaddafi og hans medsammensvorne bringes for retten i Haag, freden senker seg og rettferdigheten skjer fyllest. Den lille haken er at arrestordren ikke kan håndheves, og at en rettsprosess i Haag verken vil bringe beskyttelse til sivile, rettferdighet eller fred.

ICC utstedte nylig en internasjonal arrestordre på Libyas trekløver - Gaddafi selv, hans militære bøddel (og svoger) Abdullahi Senussi, og hans statsminister (og sønn) Saif al-Islam. Ettersom Libyas lederskap aldri selv har underlagt landet ICC, var det FNs sikkerhetsråd som tvang Libya inn under domstolens jurisdiksjon i et vedtak den 26. februar, tre uker før vedtaket som autoriserte krigen mot Gaddafi. Resolusjon 1970 var historisk, fordi det var første gang Sikkerhetsrådet benyttet ICC som instrument i en krise under utvikling, og det var den første enstemmige resolusjonen som gir ICC rett over en sittende statsleder. I seg selv en stor seier for internasjonal strafferett og ICC.

Annonse