04:00 - 27. mai 2011

Blodspor

Om Bob Dylan og kjærligheten.

Tap­te il­lu­sjo­ner: På 1970-tal­let får Dylans kjær­lig­hets­san­ger et mer des­il­lu­sjo­nert preg, skri­ver Er­ling Aad­land. Foto: Getty Images

En svært stor del av Bob Dylans sanger har et kjærlighetsregister, og kjærligheten er mangfoldig og ofte mangetydig. Men de sangene som omhandler menneskelig kjærlighet, gjennomgår en nokså klar utvikling – fra sanger som tar avskjed med, avviser og håner ekskjærester, via midtlivssanger om samliv og ekteskap, til alderdomssanger som, rett som det er, uttrykker den reneste avsky for kjødelig kjærlighet. Det sentrale albumet Blood on the Tracks (1975) er et godt utgangspunkt for å se nærmere på denne utviklingen.

Alle de ti sangene handler om kvinner, og alle, kanskje unntatt «Lily, Rosemary and the Jack of Hearts», handler om kjærlighet, og de berører et bredt spekter av følelser, bortsett fra én, som Larry David Smith skriver, nemlig the joy that accompanies a successful relationship. Kritikerne peker på den fine balansen mellom sanger som taler lyrisk umiddelbart, og sanger som er narrative fiksjoner. Flere fremhever også måten sangenes rekkefølge lar ulike sinnsstemninger kollidere og kommentere hverandre på.

Albumet er høyt verdsatt, men hvordan kan en plate som er så klart biografisk basert, bli 1970-tallets viktigste album? To grunner skal anføres. 1) Lyrikken evner å gjøre erfaringer allmenne, fordi den frigjør seg fra påstandsmessige og referensielle forhold. 2) Dylans emosjonelle innhold forstås også allegorisk, som en større metaforikk for samfunnsmessige utviklingstrekk. Tim Riley er den kritikeren som går lengst i denne siste retningen. Han leser platen som 1970-tallets skilsmisse fra sin ekskjæreste, 1960-tallet. Midt på 70-tallet er 60-tallets optimisme og opprørsånd brutt sammen, økonomisk nedgang og president Nixons forsmedelige avgang (august 1974) preger tiden. Og rockens nyskapere fra 60-tallet er blitt middelaldrende anomalier innenfor ungdomskulturen.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»