04:00 - 27. mai 2011

Blodspor

Om Bob Dylan og kjærligheten.

Tap­te il­lu­sjo­ner: På 1970-tal­let får Dylans kjær­lig­hets­san­ger et mer des­il­lu­sjo­nert preg, skri­ver Er­ling Aad­land. Foto: Getty Images
Annonse