04:00 - 20. mai 2011

Profet mot sin vilje?

Om Bob Dylan som budbringer.

Motvilllig: «Jeg var syk av måten tekstene mine var blitt fortolket på, at meningen med dem var fornedret til polemikk, og at jeg hadde blitt salvet som Opprørernes Store Høvding, Protestenes Yppersteprest [...] – hva faen er det vi snakker om?» skriver Bob Dylan i sine Memoarer.

 

I sine Memoarer skriver Bob Dylan at han på slutten av 1960-tallet hadde fått nok av lederrollen i protestbevegelsen: «Jeg var syk av måten tekstene mine var blitt fortolket på, at meningen med dem var fornedret til polemikk, og at jeg hadde blitt salvet som Opprørernes Store Høvding, Protestenes Yppersteprest, Dissenternes Tsar, Ulydighetens Hertug, Snylternes Leder – De Frafalnes Keiser, Anarkiets Erkebiskop, Sjefen Sjøl – hva faen er det vi snakker om?» Dylan, som ikke ville være opprørsleder og enda mindre betraktet seg selv som en Messias-skikkelse, forteller at han fikk slengt overveldende karakteristikker etter seg: «Legende, ikon, gåte (Buddha i europeiske klær var den jeg likte best) – sånne ting, men det var greit. Disse titlene var stillferdige og harmløse, gjennomskuelige og lette å ha med å gjøre. Profet, Messias, Frelser – det var de vanskelige greiene.»

Slike uttalelser har imidlertid ikke ført til at dylanologer og Dylan-forskere har eliminert profetbegrepet når de skriver om Dylan og kommenterer hans sanger. Hva er det ved enkelte av Dylans tekster som gjør at de kan karakteriseres som profetiske? Har Dylan selv beskrevet sin egen rolle på en måte som gjør at den kan sammenlignes med profetens rolle?

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»