04:00 - 20. mai 2011

Profet mot sin vilje?

Om Bob Dylan som budbringer.

Motvilllig: «Jeg var syk av måten tekstene mine var blitt fortolket på, at meningen med dem var fornedret til polemikk, og at jeg hadde blitt salvet som Opprørernes Store Høvding, Protestenes Yppersteprest [...] – hva faen er det vi snakker om?» skriver Bob Dylan i sine Memoarer.
Annonse