04:00 - 21. januar 2011

Himmelen over Borgarting

I retten møter vi vår indre Nedkvitne. Skal folk måtte tåle sånne på jobb?

Anke for retten: Den avsatte historieprofessor Arnved Nedkvitne i Borgarting lagmannsrett denne uken. Bak hans motpart, universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe (til høyre) og universitetets, altså Statens, advokat, Elisabeth Stenwig.

Arnved Nedkvitne er fradømt sin stilling ved Universitetet i Oslo (UiO) for brudd på tjenestemannsloven, og det ble vist til arbeidsmiljøloven, som krever at ledelsen må gripe inn overfor ansatte som ødelegger det psykososiale arbeidsmiljøet. Det er traurig hverdagslighet over disse lovene. Ytringsfriheten, derimot, slik den vernes av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og av Norges grunnlov, er det himmel over. Denne himmelen forsøker Nedkvitnes nye advokat Vidar Strømme å spenne opp over sal 22 i Borgarting lagmannsrett denne uken, for at Nedkvitne skal få tilbake stillingen som historieprofessor. Fortjener Nedkvitnesaken å ses i et slikt stort perspektiv?

Aktører. «Nedkvitne har ikke vilje, kanskje heller ikke evne, til å innordne seg alminnelig kollegial adferd,» sier advokat Elisabeth Stenwig, som hun sa i tingretten i fjor. Hun fører saken for regjeringsadvokaten, på vegne av Staten og Universitetet. Så legger hun til:

Annonse