04:00 - 21. januar 2011

Himmelen over Borgarting

I retten møter vi vår indre Nedkvitne. Skal folk måtte tåle sånne på jobb?

Anke for retten: Den avsatte historieprofessor Arnved Nedkvitne i Borgarting lagmannsrett denne uken. Bak hans motpart, universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe (til høyre) og universitetets, altså Statens, advokat, Elisabeth Stenwig.
Annonse