04:00 - 07. januar 2011

Krever instituttleders dagbok fremlagt

Arnved Nedkvitne påberoper seg menneskerettighetskonvensjonen.

I lagmannsretten: Arnved Nedkvitne. Arkivfoto: Ellen Lande Gossner

For tredje år på rad blir den avskjedigede historieprofessoren ved Universitetet i Oslo (UiO), Arnved Nedkvitne, et navn i nyhetene i ukene før fastelavn. 18.–26. januar skal saken hans opp for lagmannsretten, Borgarting lagmannsrett, som det kan sømme seg en middelalderhistoriker. Det nye i denne ankesaken er at Nedkvitne i sterkere grad enn i tingretten i fjor påberoper seg at avskjeden av ham er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel ti. Dette fremgår av partenes prosesskriv, som har kommet Morgenbladet i hende.

Avskjedssak. Det var i februar 2009 at professoren i middelalderhistorie ble avskjediget av styret ved UiO. Utilbørlig adferd overfor kollegaer, ledelse og eksterne sensorer, var universitetsstyrets begrunnelse for avskjeden. Det ble vist til e-poster Nedkvitne hadde sendt «til alle» med et innhold hvor andres faglighet, eller personlighet, ble beskrevet i så nedsettende vendinger at det ble ansett som krenkende. Videre ble det ansett som ordrenekt at Nedkvitne gjentatte ganger unnlot å møte til samtaler med instituttledelsen, og da særlig daværende leder, historieprofessor Jorunn Bjørgum.

Belastende. Nedkvitne vant ikke frem da han gikk til sak mot UiO, ved Staten, for å få omgjort oppsigelsen. Den 29. februar i fjor falt dommen som frifant universitetet på alle punkter. Flere professorer har støttet Nedkvitne offentlig, deriblant juristene Jan Fridthjof Bernt, som viste til stillingsvernet, og Henning Jakhelln, som mener den akademiske friheten og ytringsfriheten ofres for fred på arbeidsplassen. Mens mange av Nedkvitnes tidligere kollegaer anser avskjedigelsen som høyst berettiget. Det er inngrepet mot ytringsfriheten Nedkvitne og hans advokat vil fokusere på når de står i retten om to uker. De mener det ikke er tilstrekkelig, ifølge EMK, å avskjedige noen for uttrykksmåter som noen finner krenkende. Terskelen er høyere, vil de hevde; avskjeden må være «nødvendig i et demokratisk samfunn», samlet sett. Dermed forsøker de å få saken til å handle om fortolkningen av utsagn i de famøse e-postene, og dessuten om hva som var Nedkvitnes bakgrunn for det han skrev. Og bakgrunnen, mener Nedkvitnes advokat Vidar Strømme, er at professoren var utsatt for «belastende behandling over tid».

Annonse