Annonse
04:00 - 10. desember 2010

Små, vandrende bidrag til BNP

Hvilke ord vi setter på ting har betydning for vår virkelighetsoppfatning.

Mer enn retorikk: Kunnskapsministeren argumenterer med at det er lønnsomt å investere i små barn fordi det er slike argumenter som vinner frem. Slik marginaliserer hun seg selv, mener artikkelforfatterne. Foto: Morten Holm/Scanpix
Annonse

Å sikre alle barn et godt barnehagetilbud er ifølge regjeringen en lønnsom investering. Begrunnelsen for å satse på kvalitet i barnehagen, er at dette vil gi avkastning på lang sikt. I stortingsmeldingen Kvalitet i barnehagen (2009) heter det at «å satse på de små lønner seg stort» og «gir stor gevinst», og det vises til at «førskoletiltak er viktige og kostnadseffektive».

Fra faglig hold er det mange som har uttrykt bekymring for at den økonomiske logikken i for stor grad vil legge premissene for barnehagens innhold. Kritikken fra fagmiljøene har gått ut på at vektlegging av det som fra et samfunnsøkonomisk perspektiv antas å ha effekt, fører til en uheldig ensretting: Mer formell læring, mer kartlegging av barns ferdigheter og prioritering av skoleforberedende tiltak. Signalene fra regjeringen har skapt uro for at det mest verdifulle i den norske barnehagetradisjonen ¿ den helhetlige tilnærmingen til omsorg, lek og læring ¿ vil gå tapt.

«Ingen grunn til bekymring!» var budskapet fra kunnskapsminister Kristin Halvorsen da hun 8. november deltok på en konferanse for utdanningsforskere i regi av Norges forskningsråd. I et forsøk på å komme kritikerne i forkjøpet kom hun med følgende melding: «Det er ikke slik at vi ser på barn som små, vandrende bidrag til landets fremtidige bruttonasjonalprodukt.» Deretter la hun til at den økonomiske retorikken er nødvendig, fordi det er slike argumenter som vinner frem i kampen om de statlige kronene. «Og det må dere bare finne dere i!» sa hun, med adresse til forskerne.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Helseministeren har selv sviktet sin informasjonsplikt overfor regjering, storting og befolkningen og han har heller ikke fulgt loven.
Enige er vi også om at skal du bli god til å skrive, må du ikke bare skrive selv, men du må også lese mye.
Samtidig ser vi grunn til å besvare en sentral påstand som ligger til grunn for at han konkluderer med at dette er «en umulig bok».
Til Espen Ottosen: Medisinen har  vært en viktig premissleverandør for vår forståelse av kjønn.
«Problemet er tanken om at god skriving er en slags «kode» man kan lære seg ved hjelp av noen «nøkler».»