04:00 - 05. november 2010

Et fast punkt og en trygg havn

Barnehageforskningen bør skifte fra et pedagogisk til et psykologisk fokus.

Sosialisering og følelser: Det er de nære relasjonene mellom barna og de som jobber i barnehagene som er viktige, skriver Lars Smith. Foto: Ellen Lande Gossner
Annonse