04:00 - 05. november 2010

Innhold viktigere enn størrelse

Monsterbedriften: Margarinfabrikken på Sagene i Oslo blir Norges største barnehage, med plass til 720 barn. Foto: Berit Roald/SCANPIX

Barnehager

Det er et stort fremskritt at vi nå har en samfunnsdebatt om kvaliteten i barnehagetilbudet. I mange år har vi diskutert hvordan vi fikk nok plasser, nå diskuterer vi hvordan vi får gode barnehager. På lederplass i Morgenbladet 29. oktober gis det inntrykk av at store barnehager er dårlige barnehager og små barnehager gode. Så feil kan man ta.

Fakta er at uansett om barnehager er store eller små, private eller kommunale, må enhver organisering av barnehagene oppfylle loven. Kommunene har ansvar for å sikre at dette skjer. Hvis en barnehage er utformet slik at en ikke får skikk på stabile og trygge omgivelser, må kommunen som barnehagemyndighet ta affære.

I eksempelet Morgenbladet refererer til, Rodeløkka barnehage i Oslo, har Oslo kommune ikke gjort jobben sin med å sørge for tilstrekkelig areal per barn. Dette er alvorlig, og jeg vil nå be fylkesmannen i Oslo om å følge opp denne saken. Vi kan ikke ha barnehageeiere som unnlater å sørge for trygge og tilstrekkelige rammer for barnehagene.

I dag er det om lag 270 000 barn som har barnehageplass, og nærmere 85 000 personer som er ansatt i barnehagene. Det er disse som er grunnsteinen i den gode barnehagen. Kompetansen til de ansatte er avgjørende. Vi skjerper nå etterlevelsen av pedagognormen og går også i gang med en plan for hvordan vi skal løfte kompetansen hos alle ansatte i barnehagene.

Morgenbladet hevder at stort sett all utbygging under «barnehagerevolusjonen» skjer i form av gigantiske basebarnehager. Tallene viser i imidlertid at kun 13 prosent av barnehagene i dag er avdelingsfrie eller organisert med baser. Begrepet basebarnehage er heller ikke nevnt i barnehageloven, og loven stiller ikke krav om en bestemt form for organisering av barnehagene.

Det ligger derimot innenfor barnehageeiers styringsrett å bestemme hvordan barnehagen organiseres, så lenge kvalitetskrav i regelverket overholdes. Det er en forutsetning at de store barnehagene ivaretar barns behov for trygghet og tilhørighet i mindre grupper.

I dag har vi ulike undersøkelser som alle går i samme retning – foreldre er i stor grad tilfredse med barnehagetilbudet til deres barn. Vi har mye forskning som forteller oss hva de yngste barna har behov for, men likevel er jeg helt enig i at vi trenger mer kunnskap om hva som er god barnehage for de minste barna. Det skal vi nå gjøre noe med.

Den store barnehagesatsingen vi har vært igjennom de siste ti årene innebærer at 96 prosent av alle som begynte på skolen nå i høst, har vært innom barnehagen. Det betyr at vi må nøye følge med på at tilbudet holder tilstrekkelig kvalitet. Når vi ikke lenger har øremerkede midler til barnehagene, kan det tenkes at vi må ha mer styring gjennom loven.

Derfor er vi nå i gang med å gjennomgå barnehageloven. Vi må utfordre kommunene til å komme tydeligere på banen som barnehagemyndighet og ha ambisjoner for kvaliteten i sine barnehager. I statsbudsjettet for 2011 er det satt av om lag 130 millioner kroner for å styrke kvaliteten i barnehagene – en økning på 90 millioner kroner siden 2006.

Kristin Halvorsen

Kunnskapsminister

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.