04:00 - 09. juli 2010

Krenkende krusifikser

Økt trosmangfold i Europa tvinger frem ny tolkning av menneskerettighetene.

Stridens kjerne: Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har slått fast at krusifiks i italienske klasserom er et brudd på menneskerettighetene. Italias regjering vil beholde krusifiksene. Foto: Scanpix
Annonse