Annonse
04:00 - 09. juli 2010

Krenkende krusifikser

Økt trosmangfold i Europa tvinger frem ny tolkning av menneskerettighetene.

Stridens kjerne: Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har slått fast at krusifiks i italienske klasserom er et brudd på menneskerettighetene. Italias regjering vil beholde krusifiksene. Foto: Scanpix
Annonse

Etter at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) forbød krusifikser i italienske, offentlige skoler har debatten om religiøse symboler rast i Europa. Saken ble reist i 2002 av den italienske statsborgeren Soile Lautsi. Hun hevdet at krusifiksene på klasseromsveggene var i strid med prinsippet om den sekularismen hun ønsket å legge til grunn for oppdragelsen av sine to sønner på 11 og 13 år. Dermed mente hun at både hennes rett til å bestemme over barnas tros- og livssynsundervisning og sønnenes egen religionsfrihet var krenket.

Etter å ha tapt i italiensk rett, fikk Lautsi medhold i en domsavgjørelse i EMD i november i fjor. Før ankeforhandlingene for EMDs storkammer sist uke hadde ti stater, blant annet Russland, intervenert til støtte for Italia, hvor regjeringen forsvarer krusifiksenes plass i skolen. Regjeringen i Roma hevdet at saksøkeren var en militant ateist, og at saken ikke først og fremst er av rettslig karakter, men politisk og ideologisk. Professoren Joseph Weiler fra New York University mente på vegne av de intervenerende statene at Europa historisk er preget av mangfold, også på det religiøse området. Den enkelte stat har behov for å velge sin egen løsning, og trenger nasjonale symboler for å fremme samholdet. Krusifikser kan være et slikt symbol.

 

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Det er kvalifisert galt å påstå at Forfatterforeningen ikke kan omgjøre dommene.»
«Poenget var ikke at André Bjerke var frifunnet, men at han slapp ytterligere straff.»
«Kompaniet hevder de har «nye funn» – men i realiteten driver de med systematiske forglemmelser.»