04:00 - 16. juli 2010

Den gamle mannens blikk

Dagens form for kapitalisme frigjør de få på bekostning av de mange som mister kontroll over sin egen livshistorie, ifølge sosiologinestor Richard Sennett.

Talent er ikke mangelvare: De fleste kan gjøre det meste, selv i et spesialisert arbeidsmarked som det vi har i dag, mener sosiologen Richard Sennett.
Annonse