04:00 - 09. juli 2010

Dobbelt lovløse

Ved Akerselva i Oslo pågår narkotikasalg, vold og ran. Asylsøkere og avviste asylsøkere dominerer miljøet.

Stoppet: Politibetjentene Runar Johansen (til venstre) og Edvard Danielsen sjekker en mann ved nedre del av Akerselva. Han har narkotikaforbrytelser, ran og vold på rullebladet, men får slippe fordi han ikke har narkotika på seg i dag.
Annonse