04:00 - 09. juli 2010

– Deres eget ansvar

Statssekretær i Justisdepartementet, Pål Lønseth, mener asylsøkere som har fått avslag må ta ansvar for å ha satt seg selv i en vanskelig situasjon på ventemottak.

Nøkternt, men forsvarlig: Statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet ser ingen grunn til å forbedre det materielle tilbudet ved norske ventemottak.

– Lier ventemottak er brent ned til grunnen av beboerne. På Fagerli mottak har det også vært opprør. Er du overrasket?

– Jeg har registrert at det har vært en trykket stemning på disse mottakene over lang tid. At frustrasjonen skulle komme til overflaten er ikke overraskende, men at disse personene skulle gå så langt som til å tenne på bygninger og begå alvorlig straffbare forhold, det hadde jeg ikke forventet. At de skulle synke så lavt. Dette er rene, organiserte pøbelstreker, og jeg har full tillit til at politi og påtalemyndigheter straffeforfølger personene som har gjort dette.

– Pøbelstreker, sier du. Dere som myndigheter har altså ikke noe ansvar for hva som har skjedd?

Annonse