04:00 - 08. januar 2010

Krigens beskaffenhet

Øyvind Østeruds bok gjør bruken av begrepet «krig» til en smakssak.

Avstand: Når krigens ansikt lyser mot oss i all sin gru, er folk overbevist om at det ikke kun er krig, men krigsforbrytelser de er vitne til, skriver Cecilie Hellestveit. Fra Gazastripen, januar 2009. Foto: Jack Guez/Scanpix

Fredsprisvinner Barack Obama kunngjorde i sin noble tale i Oslo at ondskap finnes, også i hans presidentperiode. Og at tidvis må man være hard mot de harde. Et ganske annet perspektiv på krigens beskaffenhet står å lese i maktutreder og nestor i statsvitenskap Øyvind Østeruds nye bok Hva er krig. Fredsnasjonen Norge er blant de land i verden som har hatt minst befatning med krig, og fenomenet er oss i dag fremmed som noe annet enn et sosialt (og litt politisk) problem ute i verden. De siste tiårene har like fullt vårt eget engasjement i noen krigssoner endret seg radikalt, og en bok som gir en tilgjengelig og helhetlig fremstilling av krigens vesen er overmoden for det norske publikum.

Hva er krig åpner med en advarsel om språket og krigen, hvorpå Østerud gir en lettfattelig og nøktern fremstilling av krigens anatomi. Strippet for retoriske grep og tilslørte politiske slagsider, formidler han viktige fagdiskusjoner etter den kalde krigen. Han har en generell og strukturell tilnærming og unngår dermed overdreven fokus på islam, terror eller andre ihjelforklarte fenomener, og gleder leseren med mindre kjente eksempler (om enn vel historiske). Slik sett er det en god introduksjonsbok om krig.

 

Annonse