04:00 - 30. oktober 2009

Dag O. Hessen om biologi

På 00-tallet kom naturen tilbake.

Hva er et menneske?: «Debatten om natur eller kultur vil fortsette selv om den overordnede fasiten finnes: det er begge deler,» skriver Dag O. Hessen.
Annonse