04:00 - 30. oktober 2009

Dag O. Hessen om biologi

På 00-tallet kom naturen tilbake.

Hva er et menneske?: «Debatten om natur eller kultur vil fortsette selv om den overordnede fasiten finnes: det er begge deler,» skriver Dag O. Hessen.

En av de store begivenhetene i år 2000, sett fra et vitenskapelig ståsted, skjedde 26. juni, da det ble proklamert at «en av menneskehetens største oppdagelser» hadde funnet sted.

Det var ikke noen plutselig ny erkjennelse som åpenbarte seg, men derimot fruktene av en møysommelig innsats for å sekvensere hele det menneskelige arvematerialet (det humane genomet) gjennom det prestisjefylte HUGO-prosjektet. I 2000 hadde man nådd målet; den (nesten) fullstendige oversikt over det menneskelige arvematerialet. Eller som daværende president Bill Clinton uttrykte det med den type formulering som forventes av en amerikansk president: «Vi er nå i ferd med å lære oss det språket Gud brukte da han skapte verden.» Det evige spørsmålet: Hva er et menneske?, et spørsmål som tradisjonelt hadde vært filosofenes og teologenes domene, kunne nå besvares på ett nivå, det mest reduksjonistiske, men også mest konkrete, ved å vise til rekkefølgen av våre drøyt tre milliarder basepar, fremstilt over 20 utbrettssider i tidsskriftet Nature. Der har du mennesket, nå ja, i alle fall oppskriften på oss.

 

Annonse

«Høsten 1993 så den nyslåtte sjefredaktør og aviseier Truls Lie og en liten håndfull medarbeidere den første utgaven av den gjenoppstandne kultur- og kommentaravisen Morgenbladet…»