04:00 - 13. november 2009

Hans Petter Graver om juss

00-tallet var det første tiåret da flertallet av de uteksaminerte juristene var kvinner.

Endret status og rekkevidde: I september 2004 ble Høyesterett for første gang i historien satt med bare kvinnelige dommere. Her er fire av dem, Karenanne Gussgard (f.v.), Kirsti Coward, Karin M. Bruzelius og Toril M. Øie, på vei inn. Foto: Heiko Junge/Scanpix
Annonse