04:00 - 11. september 2009

Helt på tellekanten

En av bidragsyterne mener Videnskaps-akademiet sprer misforståelser i ny rapport om metoden for måling av forskning, det såkalte tellekantsystemet.

For og imot: Bibliometri, eller «tellekantsystemet», som metode for måling av vitenskapelig virskomhet har lenge vært omstridt. Nå legges striden åpen i en og samme rapport. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Annonse