04:00 - 19. desember 2008

«Vi må bygge en omsorgskultur som støtter både mor og far.»

Brevveksling mellom Hanne Haavind og Simen Tveitereid om barnehager. Brev V.

Kjære Simen Tveitereid

Siden du ble nedstemt av den måten jeg bruker begrepet «ømme hjerter» på, iler jeg til med en oppklaring: Fra min side dreier det seg slett ikke om falske forestillinger hos foreldre, men om et mellommenneskelig redskap. Det barn trenger i psykologisk forstand kan nesten være hva som helst, bare det kommer i utveksling med personer med ømme hjerter.

Abstrakte prinsipper for hva som er barnets beste rekker ikke langt. Bare medopplevelsen hos den lille og den store kan sikre øyeblikkets trygghet og anerkjennelse. Dette er den eneste virkelige garantien barna har. Her er vi faktisk helt enige.

Annonse