11:34 - 05. september 2014

Metoden

Knut Strand har i hovedsak brukt to metoder i analysene. Den ene er en undersøkelse av hvor mange kvalitetskriterier som brukes. Dette er basert på syv kvalitetskriterier som ble presentert av litteraturprofessor Per Thomas Andersen i Vinduet i 1987.  

Den andre er en vurdering av argumentasjonsnivået i tekstene, basert på en inndeling litteratursosiologen Cecilie Wright Lund gjorde da hun vurderte norsk kulturjournalistikk og kritikk i 2000. I Lunds modell ligger argumentasjonen på fire forskjellige nivåer: 1) Den analytiske og nyanserte vurderingen. 2) Den overflatiske vurderingen. 3) Forbrukerveiledning. 4) Slakt/panegyrikk.  

– Gjennomsnittlig havner den tradisjonelle kritikken på nivå to, og bokbloggerne på tre. Noen få på fire og en. Ut fra tidligere forskning ser det ut som om den tradisjonelle kritikken faller i kvalitet, sier Strand. 

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»