13:27 - 23. mai 2013

På kanten: Ole Jacob Madsen

Ole Jacob Madsen, filosof og førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, er kritisk til mindfulness. Han spør om den er mindless.
    – Du mener mindfulness kan være direkte skadelig for samfunnet. Hvordan?
    – Ved at man flykter fra virkeligheten inn i seg selv, og lærer å godta omgivelsene i stedet for å forsøke å endre dem. Forventningene blir lavere til at vi faktisk kan gjøre noe, kollektivt sett. Tankegangen i mindfulnesslitteraturen er at den teknologiske utviklingen har ført til mer stress, og at mindfulness kan hjelpe med å stresse ned. Ingen spør hvorfor samfunnet er blitt sånn. Hvis selv barn trenger mindfulness, bør vi stille spørsmål om hvordan vi organiserer det moderne livet. De voksne bør heller lære barna at de kan påvirke verden. Mindfulness er et uttrykk for en selvsentrert samtid, tiden for politiske endringer er visst over.
    – Mindfullness-tilhengerne mener at man tvert imot blir mer oppmerksom på livet rundt seg fordi man ikke lenger er opphengt i egne tankemønstre. Ifølge PhD-stipendiatene Ida Solhaug og Jonas Jakobsen ved Universitetet i Tromsø viser forskning at personer som driver med meditasjon, følger med på nyhetene, diskuterer politikk og deltar i protester i større grad enn resten av befolkningen. Hvilket belegg har du for å hevde at man blir mindre samfunnsengasjert av mindfulness?
    – Jeg har kun studert dette som en diskurs, jeg har ikke noen empiriske studier på individnivå å vise til. Men jeg har sett forskning som viser paradokset. I en studie ble arbeidstagerne visstnok mer kritiske ved at de ble flinkere til å si fra til sjefen etter mindfulnesstrening. Men som forskerne selv innrømmer: Det beste hadde vært å endre rammebetingelsene som fører til stress. Men det ligger utenfor enkeltmenneskets handlingsrom, skriver de. Dermed angir de betingelsene for handling. Det er selvsagt ikke et mål at folk skal ha det verst mulig, men det som er godt for individet, er ikke nødvendigvis godt for samfunnet. Vi lever i en slags kollektiv fornektelse av miljøproblemene, kanskje hadde det ikke vært dumt med litt mer angst og uro.

Annonse