Annonse
04:15 - 13. september 2013

Disse kulturendringene kan du forvente med ny regjering

Annonse

Én-prosentløftet forsvinner
Den rødgrønne Kulturløftets fremste mål var at én prosent av statsbudsjettet skulle gå til kultur. De nådde 0,96 prosent i 2013. Ingen av de borgerlige ønsker å tallfeste størrelsen på kulturbudsjettet. Frp vil kutte halvannen milliard, Venstre og KrF vil ha fortsatt vekst, Høyre vil videreføre dagens nivå.
 
Bokloven skrotes
Høyre og Frp har etter valget sagt klart ifra om at de ikke ønsker å iverksette bokloven som ble vedtatt før sommeren. Venstre og KrF har ingen sterke motforestillinger. De borgerlige må da få på plass en ny bransjeavtale før den gamle løper ved utgangen 2014.
 
Kutt og omlegging av pressestøtten
Høyre og Frp foreslår henholdsvis 100 og 180 millioner mindre i produksjonsstøtte til aviser. Venstre går inn for et tak som med dagens nivå vil gi 10 millioner mindre til Dagsavisen og Vårt Land. KrF vil videreføre støtten. Alle de borgerlige vil ha på plass en flat momssats som gjelder både digitale og trykte medier.
 
Lokalkulturen
Kulturutredningen, ledet av Anne Enger, pekte på et stort behov for å styre grunnmuren for lokalkulturen; blant annet museer, kor, korps og folkebibliotek. At dette bør følges har det i stor grad vært tverrpolitisk enighet om siden Enger-utvalgets rapport ble lagt fram.
 
Satsing på frivillig sektor
Alle de borgerlige partiene ønsker å styrke det frivillige kulturarbeidet. Frp vil bidra med 410 millioner i form av momskompenasjon og tilskudd til frivillige. Høyres foreslår blant annet å øke skattefradragsbeløpet for gaver.
 
Flere pengebinger
Uavhengig av konstellasjon vil en borgerlig regjering ønske å spre makten i kulturnorge. Særlig Frp mener alt for mye makt er samlet i Kulturrådet, og sammen med Høyre og Venstre er de opptatt av å få flere finansieringskilder, som stiftelser, og økt bidrag fra private gjennom gaveforsterkingsordning og skattemessige incentiver. Et av målene er at alle innholdsmessige føringer fra staten skal bort.
 
«Ringenes Herre» i Norge
De siste årene har flere store utenlandske film og tv-produksjoner vurdert Norge, men funnet det for dyrt. Høyre har programfestet at de vil innføre en insentivordning for utenlandske filmproduksjoner i Norge. Denne ordningen kan også havne under næringsdepartementet, da den gjerne begrunnes med økt turisme og næringsutvikling i distriktene.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse