Annonse

Annonse

14:27 - 28. juni 2013

Dette er juryen

Cathrine Holst: Juryens leder. Sosiolog og seniorforsker ved Arena – Senter for europaforskning, UiO. Tidligere førsteamanuensis i samfunnsvitenskapenes vitenskapsteori ved UiB. Fordypning: Politisk teori, vitenskapsteori, likestillingspolitikk.
 
Fredrik Engelstad: Professor i sosiologi ved UiO, tidligere leder ved Institutt for samfunnsforskning. Medlem av Makt- og demokratiutredningen og Demokratiutvalget under Nordisk Ministerråd. Har skrevet og redigert en rekke bøker. Fordypning: organisasjonssosiologi, kultursosiologi, makt, demokrati.
 
Annick Prieur: Professor i sosiologi ved Aalborg universitet, professor II i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Blant vitenskapelige publikasjoner er Pierre Bourdieu – en introduksjon. Har oversatt en rekke bøker av Bourdieu til norsk, blant annet kortutgaven av Distinksjonen. Fordypning: Kulturanalyse, sosial differensiering, kvalitativ metode.
 
Aanund Hylland: Professor i samfunnsøkonomi og beslutningsteori ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Tidligere dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Styreleder ved Arena. Har skrevet en rekke vitenskapelige publikasjoner. Fordypning: Spillteori og informasjonsøkonomi, mikroøkonomi, beslutningsteori.
 
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen: Professor i lesevitenskap/literacy studies ved Universitetet i Stavanger. Oversatte Pierre Bourdieus første bok på norsk, Den kritiske ettertanke og har siden bidratt aktivt til introduksjon av Bourdieu i Norge. Fordypningsområder: fagdidaktikk, fortolkningsteori, retorikk, kulturanalyse, skriftkulturstudier.

Vi kan ikke love ketsjup til alle,
men vi lover å servere deg viktige saker hver dag.

Annonse

Sommerkampanje med 50% rabatt på abonnement. Trykk her for bestilling.