04:00 - 08. januar 2010

Ønsker mer debatt

Barnevernet trenger ikke flere skandaleoppslag, det trenger mer debatt, mener Åse Vagli.

Åpne opp:Åse Vagli ønsker mer åpenhet om hvilke verdier barnevernet jobber etter.

– Du sier at den dominerende kunnskapen i barnevernsarbeidet er implisitte «tatt for gitt»-heter. Hva betyr det?

– Vi har en tendens til å tenke at kunnskap er vitenskap i form av psykologisk innsikt, teorier om forholdet mellom foreldre og barn, relasjoner mellom mennesker, og annet som brukes i barnevernet. Men under dette ligger det kunnskap og standarder vi tar for gitt i samfunnet. Som: hva er en god mor, hva er et godt liv og hva er god barneoppdragelse? De spørsmålene barnevernet forholder seg til, bygger på slik kunnskap som tas for gitt. Dette er blinde punkter i barnevernets selvforståelse.

– Hvilken tenkning dominerer?

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»