04:00 - 27. mars 2009

Vil bli vise i krise

Finanskrisen gjør at flere vil studere. Under forrige krise ble høyere utdannelse brukt for å holde folk unna arbeidsmarkedet.

Da Regjeringen for to måneder siden la frem en tiltakspakke verdt 20 milliarder kroner for å motvirke effektene av finanskrisen, drysset det 300 millioner kroner over universitets- og høyskolesektoren. Men det kom ingen ekstra midler til flere studieplasser, selv om antall søkere til høyere utdannelse høyst sannsynlig øker i år på grunn av krisen. Samtidig stiger arbeidsledigheten.

– Vi har sett før at hvis arbeidsledigheten går opp, søker flere seg mot høyere utdannelse. Vi så det sist i perioden 2000 til 2003, sier seniorrådgiver Pål Kalvsjøhagen i Samordna opptak, som koordinerer opptaket til 46 universiteter og høyskoler i Norge.

15. april går søknadsfristen ut ved lærestedene. Da blir det klart hvor mange flere som søker i år. I fjor søkte 94 032 om opptak til et høyere studium. Av dem var 68 221 kvalifiserte. De fleste av dem fikk plass innen studieåret startet sist høst. Forsker Per Olaf Aamodt ved forskningsstiftelsen Nifu Step sier det har vært vanlig med høyere søkertall i perioder med lavkonjunktur, og flere søker seg til fagområder der det er behov for å utdanne flere.

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»