04:00 - 17. april 2009

Utenriksanalyse: Norske interesser og verdier

Jonas Gahr Støre fremmer interessebegrepet i utenrikspolitikken. Spørsmålet er om det styrker eller svekker innsatsen for sentrale verdier.

Verden rundt: Utenriksminister Støre vil oppheve skillet mellom interessepolitikk i nærområdene og idealpolitikk i fjerntliggende land. Norge har nå sterke interesser i land som Afghanistan (bildet) og Kina. Foto: Heiko Junge/Scanpix
Annonse