04:00 - 03. april 2009

Kommenterte Kolberg

Islameksperten Kari Vogt kjenner seg ikke komfortabel de gangene hennes uttalelser i media blir brukt i en politisk debatt.

Partisekretær Martin Kolberg sa i mars at Arbeiderpartiet skal nedkjempe radikal islam. Dagsavisen ba Vogt kommentere utspillet, og skrev at hun mente «innlegget var et ‘klossete’ valgutspill». Videre sa Vogt at «dette er nok et utspill som vil kunne ramme flertallet, og det fører til en ytterligere mistenkeliggjøring av muslimer fra politikerhold».

Vogt sier at hun som førsteamanuensis i religionshistorie her opptrådte i gråsonen mellom forskerrollen og en politisk rolle.

Annonse

«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»