04:00 - 03. april 2009

For mye forskersynsing

Stadig flere forskere opptrer som synsere i media. Det er problematisk, mener professor Øyvind Østerud.

Vil ha debatt: Professor i statsvitenskap og preses ved Det Norske Videnskaps-Akademi, Øyvind Østerud, mener det er uryddig når forskere blander sammen ekspertrollen og kommentatorrollen i media.

En av norsk akademias tungvektere tar til orde for å rydde opp i sammenblandingen av professorrollen og rollen som kommentator og politisk aktør.

– Istedenfor formidling av forskning og kunnskap, ser vi stadig mer kommentatorvirksomhet blant forskere. Det er gått veldig langt uten at noen har stoppet opp for å spørre hva dette betyr og hvilke demokratiske implikasjoner det har, sier Øyvind Østerud.

Han er preses i Det Norske Videnskaps-Akademi og leder ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). I årene 1998-2003 ledet han arbeidet med å kartlegge maktforhold i det norske samfunnet i Makt- og demokrati- utredningen.

Annonse