Annonse
04:00 - 13. februar 2009

Arnved som ikke lot seg målbinde

Varsleren er vernet, men er også vriompeisen? Neste uke avgjør styret ved Universitetet i Oslo om historieprofessor Arnved Nedkvitne skal avskjediges.

Uforbederlig: Denne mannens opptreden er grovt utilbørlig, ukollegial og illojal mener ledelsen ved Humanistisk Fakultet ved Universitetet i Oslo og avskjediget ham. Arnved Nedkvitne har anket til Universitetsstyret som avgjør saken 24. februar. Foto: Siv Dolmen
Annonse

Tanken var å luske litt i gangene på Institutt for arkeologi, konservering og historie, overhøre noen samtaler, kikke på oppslagstavlene, kanskje også i posthyllene og i papirkurven, særlig den ved printeren, før vi banket på døren til professor Nedkvitne og ga oss til å høre på denne mannen vi ellers bare kjenner gjennom e-post. Men der står han allerede, gitt, nederst i korridoren, ved kopimaskinen.

Han er kvikk til å si hei og komme oss i møte. Han hadde vel noe han skulle ha kopiert. Eller kanskje han gjorde seg et ærend for å være sikker på at vi snakket med ham og ikke først med andre.

Hvorom allting er: Dette stykket kan leses på retten og det kan leses på vrangen. Enten handler det om at ledelsen ved humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo er så umoden at den ikke evner å leve med kritikk og derfor avskjediger en opposisjonell. Eller det handler om ledelsens vanskelige vilkår i en sektor hvor stillingsvernet er så sterkt at man ikke blir kvitt den som plager andre.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
ved kjøp av abonnement
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse