Annonse
04:00 - 13. februar 2009

Arnved som ikke lot seg målbinde

Varsleren er vernet, men er også vriompeisen? Neste uke avgjør styret ved Universitetet i Oslo om historieprofessor Arnved Nedkvitne skal avskjediges.

Uforbederlig: Denne mannens opptreden er grovt utilbørlig, ukollegial og illojal mener ledelsen ved Humanistisk Fakultet ved Universitetet i Oslo og avskjediget ham. Arnved Nedkvitne har anket til Universitetsstyret som avgjør saken 24. februar. Foto: Siv Dolmen
Annonse

Tanken var å luske litt i gangene på Institutt for arkeologi, konservering og historie, overhøre noen samtaler, kikke på oppslagstavlene, kanskje også i posthyllene og i papirkurven, særlig den ved printeren, før vi banket på døren til professor Nedkvitne og ga oss til å høre på denne mannen vi ellers bare kjenner gjennom e-post. Men der står han allerede, gitt, nederst i korridoren, ved kopimaskinen.

Han er kvikk til å si hei og komme oss i møte. Han hadde vel noe han skulle ha kopiert. Eller kanskje han gjorde seg et ærend for å være sikker på at vi snakket med ham og ikke først med andre.

Hvorom allting er: Dette stykket kan leses på retten og det kan leses på vrangen. Enten handler det om at ledelsen ved humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo er så umoden at den ikke evner å leve med kritikk og derfor avskjediger en opposisjonell. Eller det handler om ledelsens vanskelige vilkår i en sektor hvor stillingsvernet er så sterkt at man ikke blir kvitt den som plager andre.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Jeg mener at Eggen tar feil når han mer enn antyder at man ikke skal skrive om kannibalisme. Hvis man ikke gjør det, lar man den koloniale historien om «de ville» bli siste ord.»