04:00 - 20. mars 2009

Vil ondt fordrive

Pastor Jan-Aage Torp vil inn på Stortinget for å kjempe mot abort og ekteskapslov og for Israel. I mellomtiden tilbyr han demonutdrivelse.

Med meningers mot: Pinsevennpastor Jan-Aage Torp advarer mot nyreligiøsitet som kan åpne for det han mener er djevelens utfoldelse i det norske samfunn.

– På din blogg skriver du at de som vil bli fri fra djevelens besettelse kan ta kontakt med Oslokirkens Healing Center. Hva tilbyr dere?

– Vi tilbyr forbønn for alle behov, som helbredelse for legemet, praktiske utfordringer, arbeidsledighet og problemer med de nærmeste. Vi tar imot folk som står i personlige kamper. Bibelen forteller om syndens makt, og vi ber sammen med folk for å hjelpe dem med å overvinne tilbøyeligheter i livet. Det forsvinner ikke av seg selv, men man kan bli sterkere i kampen mot for eksempel å slutte med baktalelse. Siden vi startet for 18 måneder siden, har vi også tatt imot folk som tror at de er demonbesatt. Jeg mener veldig få er besatt. Det viktigste med å gå offentlig ut med vårt tilbud, er å hjelpe folk med tvangstanker eller andre forestillinger, og som tror det skyldes djevelen, til å finne ut at de jo ikke er demonbesatt.

– Har dere hatt tilfeller av mennesker som er besatt av djevelen eller demoner?

Annonse