04:00 - 20. mars 2009

–- Politikk for de lukkede rom

Fremskrittspartiet deler utenriksministerens verdensbilde, men etterlyser prioriteringer.

Annonse