04:00 - 06. juni 2008

Reformatoren

Europas ledende islamske tenker Tariq Ramadan erkjenner at det er grobunn for antisemittisme i muslimske miljøer.

Ber om tid: Den sveitsiske filosofen Tariq Ramadan ber folk i Europa gi muslimer tid til å venne seg til å bo på et kontinent hvor alt kan latterliggjøres.

–- Du har snakket om islam i Europa på Litteraturhuset denne uken. Anslagsvis 15 millioner muslimer bor i Europa og det store flertallet er godt integrert. Hva er problemet med islam i Europa?

–- Problemet handler om følelser og om frykt. Fire faktorer er utslagsgivende for denne frykten. Den første er den nye generasjonens synlighet. Deres foreldre var usynlige, for de tenkte alltid at de skulle dra tilbake, de var isolert i samfunnet. Deres barn snakker fransk, engelsk, norsk, de er synlige, og det skaper frykt. Nettopp fordi de er integrert, er de synlige i samfunnet. Det andre elementet er at Europa trenger innvandrere, derfor vil antallet fortsette å øke, noe som også skaper frykt. I tillegg bidrar alt det som sies om muslimer, om deres forhold til kvinner, vold og terrorisme. Globaliseringen er den fjerde fryktskapende faktoren. Den fører til at de fleste land i Europa dreier mot høyre, fordi våre gamle holdepunkter forsvinner.

–

Annonse