04:00 - 30. mai 2008

Kontant nei til sammenslåing

Ikke uventet sier Universitets- og høgskolerådet nei til Stjernø-utvalgets forslag om å slå sammen institusjoner for høyere utdannelse.

Kriteriene for å kunne kalle seg universitet, vakte mest debatt da representantskapet i Universitets– og høgskolerådet (UHR) møttes i Harstad denne uken. Der skulle de 42 medlemmene bli enige om sitt syn på Stjernø-utvalgets endringsforslag for universitets- og høyskolesektoren de neste 15-20 årene. Utvalgets rapport ble lagt frem i januar, og så sendt på høring med frist 1. mai. Kunnskapsdepartementet utsatte høringsfristen for UHR med en måned.

– - Uttalelsen er enstemmig, og jeg er godt fornøyd med at vi ble enige om hva vi mener om kriteriene for å bli universitet, sier Jarle Aarbakke, styreleder i UHR og rektor ved Universitetet i Tromsø.

Stjernø-utvalget foreslår at en institusjon med minst 5000 studenter og tilbud om minst ett doktorgradsstudium, kan kalle seg universitet, mot krav om fire doktorgrader og fem mastergradsstudier i dag.

Annonse