04:00 - 12. desember 2008

Julerush på strøket

På strøket i Oslo er det stor aktivitet før forbudet mot sexkjøp trer i kraft. Kundene til prostituerte «Emma» har ikke tenkt å slutte selv om de kriminaliseres.

Ønsker ikke forbud: «Emma» har jobbet som prostituert i Oslo i syv år og er uten fast bopel. Hun er mot stander av loven som forbyr sexkjøp. Hun vil være anonym, og Emma er ikke hennes egentlige navn.
Annonse