Annonse
04:00 - 12. september 2008

Fysikere advarer Aasland

Ledende fysikere er dypt bekymret over det de mener er Tora Aaslands manglende satsning på realfagene. De mener pengemangel vil ramme grunnforskningen.

Innfrir ikke: Tora Aasland må tåle harde ord fra lederne for landets fysikkinstitutter. Dårlig økonomi ved instituttene har en høy pris, mener de. Foto: Siv Dolmen
Annonse

Nedbemanning og pessimisme preger instituttene som skal være ledende i naturvitenskapelig grunnforskning ved Norges fire største universiteter. Fysisk institutt ved UiO, ved UiT og ved NTNU har mistet 22 stillinger på åtte år. Instituttlederne mener situasjonen er dramatisk.

– De neste fire årene går fire av mine vitenskapelig ansatte av med pensjon, og vi har ikke penger til å opprettholde stillingene. Dermed mister jeg 25 prosent av staben, sier Asgeir Brekke, leder for fysisk institutt ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Like ille er det ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, der realfagene tradisjonelt står sterkt.

Annonse