04:00 - 22. august 2008

Asylvokteren

Inkluderingsminister Dag Terje Andersen vil ha færre flyktninger til Norge. Men ikke fordi Frp ønsker det.

Ikke tvang: Inkluderingsminister Dag Terje Andersen sier det er helt uaktuelt for regjeringen å pålegge norske kommuner å ta imot flyktninger.

– Utlendingsdirektoratet sier 15 000 flyktninger vil komme til Norge i år, tre ganger flere enn i fjor. Er det for mange?

– Når tallene blir så mye større i løpet av så kort tid, er det en utfordring å klare integreringsoppgaven. Vi skal ha en innvandringspolitikk som er streng, men rettferdig, og så har vi ambisjoner om å føre en veldig god integreringspolitikk. Men jobben er klart mer utfordrende med 15 000 enn med 6000.

– Ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) skal 8200 flyktninger bosettes i norske kommuner i løpet av 2009. Er det mer enn dere kan greie i et valgår?

Annonse