04:00 - 19. desember 2008

Akademisk opprør mot timelister

Fra nyttår må faglig ansatte på Høgskolen i Sør- Trøndelag føre timelister. – Uhørt, sier de ansatte.

Stridens skjema: HiST har fått merknader fra Riksrevisjonen og krav om bedre system for tidsregistrering, dermed må de ansatte gi seg i kast med Excel-ark.
Annonse